DeCS 2020 - versão 23 de junho de 2020

Índice Alfabético de Descritores


X Nervo Craniano use Nervo Vago
X Par Craniano use Nervo Vago
X. laevis use Xenopus laevis
Xalatan use Latanoprosta
Xalkori use Crizotinibe
Xamanismo
Xamoterol
Xanef use Enalaprilato
Xantacridino use Acriflavina
Xantalgin use Alginatos
Xantenos
Xanthium
Xanthium spinosum use Xanthium
Xanthium spinosum (Homeopatia) use Xanthium
Xanthobacter
Xanthobacter autotrophicus use Xanthobacter
Xanthobacter flavus use Xanthobacter
Xanthoceras use Sapindaceae
Xanthomonadaceae
Xanthomonas
Xanthomonas albilineans use Xanthomonas
Xanthomonas axonopodis
Xanthomonas campestris
Xanthomonas maltophilia use Stenotrophomonas maltophilia
Xanthomonas vesicatoria
Xanthorhiza
Xanthorhiza simplicissima use Xanthorhiza
Xanthorrhiza apifolia
Xanthorrhoea arborea
Xanthorrhoeaceae
Xanthosoma
Xanthoxylum use Zanthoxylum
Xanthoxylum americanum use Xanthoxylum fraxeneum
Xanthoxylum fraxeneum
Xanthoxylum inerme use Zanthoxylum
Xantina
Xantina Desidrogenase
Xantina Oxidase
Xantinas
Xantofila use Xantofilas
Xantofilas
Xantogranuloma Juvenil
Xantogranuloma Necrobiótico
Xantogranulomatose use Pielonefrite Xantogranulomatosa
Xantoma use Xantomatose
Xantoma Disseminado use Histiocitose de Células não Langerhans
Xantoma Juvenil use Xantogranuloma Juvenil
Xantomatose
Xantomatose Cerebrotendinosa
Xantomatose de Wolman use Doença de Wolman
Xantomatose Familiar use Doença de Wolman
Xantomatose Familiar e Lipidose Familiar de Wolman use Doença de Wolman
Xantonas
Xantopterina
Xantotoxina use Metoxaleno
Xanturenatos
Xarelto use Rivaroxabana
Xarope de Glicose e Frutose use Xarope de Milho Rico em Frutose
Xarope de Glicose-Frutose use Xarope de Milho Rico em Frutose
Xarope de Glucose e Frutose use Xarope de Milho Rico em Frutose
Xarope de Glucose-Frutose use Xarope de Milho Rico em Frutose
Xarope de Ipeca use Ipeca
Xarope de Milho use Xarope de Milho Rico em Frutose
Xarope de Milho com Alto Teor de Frutose use Xarope de Milho Rico em Frutose
Xarope de Milho Rico em Frutose
Xeloda use Capecitabina
Xenarthra use Cingulados
Xenartros use Cingulados
Xenical use Orlistate
Xenoanticorpos use Anticorpos Heterófilos
Xenoantígenos use Antígenos Heterófilos
Xenobióticos
Xenodiagnóstico
Xenoenxerto use Xenoenxertos
Xenoenxertos
Xenofagia use Macroautofagia
Xenofobia
Xenomelia use Transtorno de Identidade da Integridade Corporal
Xenônio
Xenopsylla
Xenopus
Xenopus laevis
Xenorhabdus
Xenorhabdus luminescens use Photorhabdus
Xenorhabdus nematophila use Xenorhabdus
Xenotransplante use Transplante Heterólogo
Xeroderma use Ictiose
Xeroderma Pigmentoso
Xeroftalmia
Xeromamografia
Xerophyllum
Xerorradiografia
Xerorradiografia de Mama use Xeromamografia
Xerostomia
Xestospongia
XI Nervo Craniano use Nervo Acessório
XI Nervos Cranianos use Nervo Acessório
XI Par Craniano use Nervo Acessório
Xiakucao use Prunella
Xifaxan use Rifaximina
Xifoide use Processo Xifoide
XII Nervo Craniano use Nervo Hipoglosso
XII Par Craniano use Nervo Hipoglosso
Xilamida use Proglumida
Xilano Endo-1,3-beta-Xilosidase
Xilanos
Xilazina
Xilema
Xilenos
Xilileno Diamina Oxidase use Amina Oxidase (contendo Cobre)
Xilitol
Xilobiases use Xilosidases
Xilose
Xilosidases
Xilulose
Ximenia use Olacaceae
Xinafoato de Salmeterol
Xinlay use Atrasentana
Xipamida
Xipapillomavirus
Xiphophorus use Ciprinodontiformes
Xiphosura use Caranguejos Ferradura
Xiphosura americana
Xitas use Acinonyx
XL-FEVR use Vitreorretinopatias Exsudativas Familiares
Xolair use Omalizumab
XU 62-320 use Fluvastatina
Xylariales
Xylella
Xylopia